English
English

 

Solution Graphics

Drivsteg - Bipolärt 4,2A

 

 • Max 4,2 A per fas
 • Steget är för en motor
 • Optoisolerade ingångar
 • Max 50 V DC, Min 20 V
 • Storlek 33 x 118 mm, 76 mm djup
 • Skruvanslutningar för enkel anslutning
 • ½ steg till 1/256 steg med omkopplare på steget
 • Levereras med flatkabel för anslutning till kontrollkortet
 • Strömbegränsning av motor görs med DIP omkopplare på kortet
 • "Sleepfunktion" halverar strömmen till motorn om inga signaler kommer
 • Skyddsfunktion från vårt eget kontrollkort stänger av motor vid tex. E-stop
 •  

  Nedsatt pris pga valutajustering !

Drivsteg

 

 

Pris: 825 SEK inkl. moms

Beställ här

  Drivsteg - Bipolärt 8A

   

  • Max 8 A per fas
  • Max 70 V DC, Min 24V
  • Steget är för en motor
  • Optoisolerade ingångar
  • Storlek 53 x 140 mm, 96 mm djup
  • Fasminne känner av motorns värden
  • Skruvanslutningar för enkel anslutning
  • ½ steg till 1/256 steg med omkopplare på steget
  • Levereras med flatkabel för anslutning till kontrollkortet
  • Strömbegränsning av motorn görs med DIP omkopplare på steget
  • "Sleepfunktion" halverar strömmen till motorn om inga signaler kommer
  • Skyddsfunktion från vårt eget kontrollkort stänger av motorn vid tex. E-stop
  •  

   Nedsatt pris pga valutajustering !

  Stegmotordrivkort

   

  Pris: 1435 SEK inkl. moms

  Beställ här

  Copyright © 2010 Skillnabo Smedja