English
English

Solution Graphics

SheetCam TNG


Detta är en programvara som inte har någon konkurrent i sin prisklass. SheetCam säljer vi i två olika versioner, Engelsk eller med Svenska menyer.


Du kan ladda ner en fullt fungerande demo-version som endast är begränsad till 180 rader kod, på följande länk: http://www.sheetcam.com -Eng.version.


Ett köp av licens innebär att man får en krypterad licensfil för upplåsning, via mail. Programvaran laddar man alltså ner själv.


  • On line hjälp i programmet
  • Fullt stöd för plasma/gas skärning
  • Automatisk "lead in" och "lead out"
  • Postprocessor för Mach3 medföljer gratis
  • Bereda för olika delar på samma körning
  • Hanterar lager som i bildbehandlingsprogram
  • Genererar G-kod direkt in till Mach3´s fönster
  • Import från CAD:DXF,SVG,HPGL samt Excellon
  • För fräs,laser,kretskortsborrning,plasma,gas och vatten skärning
  • Och mycket mera . . .

PDF dokument Installation av Svenska menyer

PDF dokument SheetCam Manual

Sheet cam

 

(Engelsk version) Pris: 1595 SEK inkl. moms.

(Svenska menyer) Pris: 2495 SEK inkl. moms.

Beställ här

Copyright © 2014 Skillnabo Smedja